Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ‘18 zet de stad Tienen samen met ORBIT vzw en Afrika in Tienen CATI-TAGE vzw actief in op de maatschappelijke en politieke participatie van mensen met een migratieachtergrond. Zij kunnen zich tot 31 juli ’18 registreren als kiezer. De gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober ‘18 komen dichterbij. Ook burgers van vreemde origine, die in België verblijven, kunnen zich registreren om als kiezer deel te nemen aan deze verkiezingen. Hiervoor moeten niet-Belgen minstens 18 jaar oud zijn op de datum van de verkiezingen en ingeschreven zijn in het bevolkings- of het vreemdelingenregister op 1 augustus ’18. Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie moeten bovendien minstens vijf jaar ononderbroken legaal in België verblijven en een formulier ondertekenen waarmee men verklaart de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. De aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst moet voor 31 juli ‘18 gebeuren bij de dienst burgerzaken in het stadhuis. De registratie kan aan de snelbalie: er moet dus geen afspraak gemaakt worden. Eens geregistreerd als kiezer, geldt de stemplicht. Om deze burgers in te lichten over het nut van hun stemrecht en de te volgen procedure worden verschillende kanalen aangewend. Zo worden de Europese niet-Belgen schriftelijk geïnformeerd. Voor de niet-Europese burgers wordt samengewerkt met de diensten en organisaties die rechtstreeks in contact staan met deze doelgroep. Meer informatie bij de dienst burgerzaken via verkiezingen@tienen.be  of op www.ikstemook.be  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.