Nieuws over de gemeenteraad

Meer info over de data van de raadszittingen, notulen & verslagen : kan je vinden op de website van onze stad: 

www.tienen.be