In de zomer van 2021 gingen de lang verwachte werken voor de heraanleg van de Grote Markt in Tienen van start. Dit project is één van de pijlers van het beleidsplan 'Tienen transformeert' dat van het marktplein een groene, toegankelijke en levendige ontmoetingsplaats zal maken. In een eerste fase wordt er gewerkt op de Kalkmarkt.

Aan het nieuwe ontwerp voor de Grote Markt ging heel wat overleg vooraf. Tijdens een participatietraject en verschillende werkgroepen werden alle betrokken partijen geconsulteerd. Het resulteerde in een ontwerpp      lan dat een mooi evenwicht tussen de verschillende noden en functionaliteiten bewaart.

De nieuwe Grote Markt wordt in de eerste plaats een toegankelijke, verkeersluwe plek. De parking blijft behouden, de toegangswegen naar het plein krijgen fietsenstallingen. De verschillende pleintjes waarin de Grote markt opgedeeld zal worden, zullen een mooi geheel vormen waar ook evenementen kunnen plaatsvinden. Rondom de kerk wordt een grote kerktuin aangelegd waarin kunstwerken een plaats krijgen.

Diagonaal over de Grote Markt komt er een doorsteek van de Leuvensestraat naar de Nieuwstraat in Portugese graniet. Voor de terrassen en de aangrenzende voetgangerszone wordt gebruikgemaakt van gezaagde kasseien, toegankelijk voor minder mobiele mensen. De horecazaken krijgen uniforme terrassen die afgebakend worden met een groenzone. Op de  Schapenmarkt voor de circusschool wordt een waterpartij voorzien.

   

 

Planning: Fase 4 – Zone stadhuis

Vanaf maandag 4 januari ‘21 verplaatste de werfzone zich naar de westzijde van de Grote Markt, tussen de Peperstraat (Schapenmarkt) en het kruispunt van de Grote Markt met de Dr. J. Geensstraat. In deze zone zal de bestaande verharding opgebroken worden en wordt tot eind februari een gescheiden riolering aangelegd, waarbij ook de woningen aangesloten zullen worden op de nieuwe riolering. Begin februari zal er ook gestart worden met de aanleg van een waterpartij op de Schapenmarkt ter hoogte van de circusschool. Vanaf maart werd er werk gemaakt van de nieuwe fundering, om vervolgens de nieuwe bestrating aan te brengen.

 

Informatie over de werken

Begin augustus 2020 werd in het voormalige Suikermuseum op de Grote Markt een infopunt ingericht. Iedere dinsdag kan je er van 08.00 tot 12.00 uur terecht voor informatie.

Met vragen over de bereikbaarheid en planning kan je vanaf de start van de werken contact opnemen met de aannemer Viabuild op het nummer 0471 99 41 40 of markt.tienen@viabuild.be. Andere vragen kunnen gericht worden tot de dienst publieke werken en gebouwen van de stad Tienen via grotemarkt@tienen.be.  

 

Volg de werken op de markt live via:

https://www.youtube.com/watch?v=o7gb_5WEVNk