Schepen voor Cultuur Wim Bergé wordt vanaf 2019 schepen van Vrije Tijd. Gemeenten zijn niet meer verplicht nieuwe cultuurraden te installeren en daarom moet nagedacht worden over de toekomst van de adviesraden. “De Cultuurraad zal een cruciale rol vervullen. Inspraak, participatie en informatie-uitwisseling zijn immers sleutelwoorden in een modern beleid. Op de vooravond van een nieuwe legislatuur is het aangewezen goed na te denken over de rol en werking van de verschillende adviesraden binnen de stad. Want ook adviesraden zijn onderhevig aan de maatschappelijke veranderingen. Het schepencollege schaart zich daarom achter het voorstel om in 2019 een nieuwe raad en bestuur te verkiezen met de intentie na te denken over de toekomstige werking van de cultuurraad als adviesraad. Op 1 januari 2020 kan dan over gegaan worden tot een definitieve aanstelling. Kandidaten kunnen zich vanaf nu melden. Hoe deze raad er uiteindelijk zal uitzien zal het resultaat zijn van een creatief denkproces. Alleszins is de minimale bedoeling dat er een samenwerking tussen de adviesraden tot stand komt. Een eerste aanzet kan hierbij bijvoorbeeld een gezamenlijke awarduitreiking van cultuur, sport en jeugd zijn in 2019”, aldus schepen Wim Bergé (CD&V) bij de uitreiking van de cultuurprijzen.

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.