De stad Tienen is bezig met de samenstelling van een soort taskforce van politie, brandweer, inspectie- en veiligheidsdiensten, stads-en OCMW-diensten en burgemeester, die gecoördineerde acties kan ondernemen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. “We moeten niet aan de zijlijn blijven toekijken wanneer er iets misgaat en meteen kunnen optreden om erger te vermijden”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V).

“Elke gemeente wordt jammer genoeg op één of andere manier geconfronteerd met georganiseerde criminaliteit”, gaat Partyka verder. “Dat kan gaan om de aanmaak en verkoop van drugs, witwaspraktijken, mensenhandel, huisjesmelkerij en domiciliefraude. Natuurlijk moet dat aangepakt worden via gerechtelijke weg, maar dat gaat vaak traag en dan is het kwaad al geschied. Via ‘bestuurlijke handhaving’ willen we als stad alert zijn en maatregelen nemen om dit soort praktijken te voorkomen en te weren.”

In Limburg zet men hier al volop op in. “We willen niet dat dit soort activiteiten door deze strengere aanpak zich verplaatst naar onze regio. Vandaar dat we een opleiding organiseren voor onze ambtenaren om hen vertrouwd te maken met deze nieuwe aanpak. Zij komen vaak in contact met onze inwoners en zij kunnen bepaalde zaken, waarbij iets niet in de haak lijkt, opmerken.”

“Ook op het terrein werken we al in die richting door het weigeren of intrekken van bepaalde vergunningen, panden te sluiten die niet in orde zijn of winkels te controleren op het niet in orde zijn met wetgeving. We doen dit samen met verschillende diensten als brandweer, politie, dienst woonkwaliteit en inspectiediensten. Ook de politiezone en Procureur des Konings zijn betrokken”, aldus Partyka.

Een concreet voorbeeld van zo’n bestuurlijke handhaving was de sluiting van een horecazaak in Tienen. “Daar bleek van alles niet in orde te zijn met de voedselveiligheid. Door een gerichte actie hebben we de wanpraktijken hier kunnen stopzetten”, aldus Partyka. “Een ander voorbeeld was de sluiting van een carwash in september. De uitbaters waren niet in orde met de vergunningen , waarop de zaak administratief gesloten is. We willen duidelijk maken dat alle handelszaken in Tienen zich aan de regels moeten houden.”

Ook op provinciaal niveau wil men werk maken van bestuurlijke handhaving. “Dat zou goed zijn om met verschillende gemeentebesturen samen kennis te kunnen delen”, besluit Partyka.

BRON: https://www.hln.be/regio/tienen/stad-tienen-start-met-bestuurlijke-handhaving~a100981b/?fbclid=IwAR01V94jSFelwSseJ9kwIq3MCYg7G7c7FhE2koGQSbsGlglBy2rmUna858o

Een cookie is een klein bestand dat door de server van CD&V wordt uitgestuurd en geplaatst op de harde schijf van jouw computer, tablet, GSM of ander apparaat waarmee je onze website bezoekt. In de cookies wordt informatie opgeslagen. 

Het gebruik van cookies heeft allerhande doelstellingen. Sommige cookies worden gebruikt om de website en de daarop aanwezige informatie of diensten te kunnen verstrekken. Andere worden gebruikt om het bezoek aan onze website aangenamer of gemakkelijker te maken. Nog andere zijn bedoeld om het gebruik van de website te analyseren of om jou gerichte reclame te sturen. Cookies die omwille van technische of beveiligingsredenen noodzakelijk zijn, plaatsen we in ieder geval. 

Door op “Ik ga akkoord” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor al deze doeleinden. U kan evenwel uw cookievoorkeuren regelen via de knop “Voorkeuren instellen”.