De vaccinatiestrategie

De komende weken en maanden krijgt elke inwoner van onze regio een uitnodiging om zich te laten vaccineren. In de uitnodigingsbrief staat waar en wanneer je verwacht wordt voor jouw prik. Wanneer jij aan de beurt bent, ligt nog niet vast maar de volgorde van vaccineren wel. 

1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel
In de eerste fase, in januari en februari, zullen de bewoners en het personeel van woonzorgcentra aan de beurt komen.
Na de woonzorgcentra komen het zorgpersoneel en zorggebruikers van andere collectieve zorgvoorzieningen  aan bod. 
Tegelijk vaccineren we de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijnsgezondheidszorg.
Daarna komt het niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorgvoorzieningen aan de beurt. 
2. 65-plussers en risicopatiënten 
Daarna komen alle 65-plussers aan de beurt.
Daarop volgen de mensen met onderliggende gezondheidsproblemen. 
Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (politie).
3. Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt.

Vragen over je vaccinatie-uitnodiging?

Als je aan de beurt bent voor de gratis prik tegen corona, dan krijg je ongeveer 2 weken op voorhand een persoonlijke uitnodiging. De brief sturen we per post naar je officiële domicilieadres zoals dat bekend is in het rijksregister. Je vindt ook meteen een digitale versie van je uitnodiging via Mijn Burgerprofiel. 

Voor bijkomende vragen en bevestiging van je uitnodiging kan je terecht bij het vaccinatiecentrum Tienen kan dit via 016/79.17.10 (elke werkdag van 9 tot 16 uur)

Hoe vaccinatiecentrum Tienen bereiken?

Met de auto
• Gratis parking aan vaccinatiecentrum. Ingang via slagbomen in Meendijkstraat.
• Parkeren in de blauwe zone parking Kazerne / Sint-Jorisplein. Vergeet je blauwe schijf niet te plaatsen!
Met de fiets
• Fietsenstallingen aan de ingang van het vaccinatiecentrum.
Met het openbaar vervoer
• Halte ‘Goossensvest’ vlakbij het vaccinatiecentrum bediend door De Lijn & Tec
Met de Vaccitaxi
• Reserveren via 016 80 29 31 (elke werkdag van 9 tot 12u)
• €5 per persoon heen & terug

Meer informatie

Op www.info-coronavirus.be kan je telkens de meest recente federale en Vlaamse maatregelen en de bijhorende protocols per sector raadplegen.
Op www.laatjevaccineren.be vind je alle info van de federale overheid i.v.m. de vaccinatiecampagne.
Op www.tienen.be/iklaatmevaccineren vind je alle info i.v.m. het vaccinatiecentrum in Tienen.