De CD&V-werkgroep Handicap&SAMENleven zet zich in voor de belangen van mensen met een beperking zoal in als buiten de partij.

Personen met een beperking zijn een evenwaardige groep in de samenleving en verdienen een structureel en duurzaam beleid dat perfect aansluit bij hun leefwereld, met respect voor hun noden, behoeften en capaciteiten. De groep is niet klein; in Europa zijn er 80 miljoen mensen met een handicap. Dat is ongeveer 15% van de bevolking. In Vlaanderen en Brussel zijn ze met meer dan één miljoen, in alle leeftijdsgroepen en lagen van de bevolking.

De belangrijkste doelstellingen van de werkgroep zijn:

  • Fungeren als toetssteen voor alles wat reilt en zeilt binnen CD&V.
  • Signalen uit de maatschappij detecteren formuleren en mee oplossingen zoeken.
  • aanbieden van expertise rond bijvoorbeeld toegankelijkheid.
  • een netwerk uitbouwen met het oog op inwinnen van informatie.

De peter van deze werkgroep is Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin Jo Vandeurzen.