Vrouw en Maatschappij CD&V  Politica zorgt ervoor dat we de positie van de vrouw in onze maatschappij op een correcte manier benaderen en laten invullen door onze politici.